Archív

Dobšinského rozprávkový svet

Logo

obr

———————————————————————–

Motto: A čo je pravda?

Rozprávková víla, ktorá stále uniká… (Milan Rúfus)

     ————————————————————————–

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Poslanie a cieľ súťaže: Viesť deti k hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, podnietiť ich k hľadaniu a objavom mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach. Vytvárať podmienky na tvorivý rast žiakov prostredníctvom činnosti zaujímavej pre ich vek.

Termín: november  – marec príslušného školského roka

Organizačné pokyny:

 Vekové kategórie

 I. kategória: 2. – 4. ročník základných škôl

II. kategória: 5. – 6. ročník základných škôl, príma, sekunda gymnázií

III. kategória: 7. – 9. ročník základných škôl, tercia – kvinta gymnázií

 Rozsah prác:

I. kategória – maximálne 3 strany, formát A4

II. a III. kategória: 3 – 5 strán, formát A4

 

Žiak si vyberie jednu z 3 rozprávok (zverejnené budú na stránke školy v mesiaci november) a spracuje ju vo forme komiksu.

Výtvarné spracovanie (technika) rozprávok je ľubovoľné, akceptované budú aj práce vytvorené s použitím PC (napr. grafického softvéru).

Do celoslovenskej súťaže postupujú 2 najlepšie práce z každej kategórie školského kola.

 

Priebeh súťaže:

Základné – triedne a školské kolá organizuje príslušná škola.

Celoslovenské kolo organizačne zabezpečuje ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

 

Práce v celoslovenskom kole vyhodnotí odborná porota menovaná riaditeľom školy. Slávnostné vyhodnotenie prác sa uskutoční v  marci príslušného školského roka v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského zriadenej v budove Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Oravcová

č. tel.:047/56 21 113

e-mail:oravcova.mar@gmail.com

 

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2018

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2017

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2016

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2015

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2014

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2013

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2012

 


TOPlist