Archív

Októbrové aktivity v ŠKD

V tomto mesiaci nás čakalo veľa pestrých aktivít ako napr:

TAJOMSTVÁ PRÍRODY – kde sme dňa 13.10. s deťmi pracovali s prírodninami (listy, gaštany, šišky, tekvičky). Vyrábali sme panáčikov, zvieratká, urobili sme výstavky tekvičiek, šišiek, a pod.

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA – v rámci tejto aktivity, ktorej sme sa venovali celý týždeň od 16.10. – 20.10., sme kreslili, lepili, strihali, rozprávali sa o  zdravých potravinách, o ich význame pre naše zdravie.

 

ČÍTANIE S DOBŠINSKÝM – každý mesiac si s deťmi čítame rozprávky od P. Dobšinského. V tomto mesiaci to boli rozprávky O troch grošoch, Trojruža, O veternom kráľovi a iné. Vybrali sme najkrajšie kresby a zapojili sme sa do súťaže Maľujeme rozprávku v rámci Medzinárodného týždňa školských knižníc.

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – ani tento rok sme nezabudli na starých rodičov a vyrobili sme pre nich drobné darčeky ( 26.10.). Pani vychovávateľka Vilhanová si pripravila krátky program s tvorivou dielňou, kde spolu so starými rodičmi vyrábali ružičky z listov. Deti im zarecitovali a zaspievali.

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE – nezabudli sme ani na športové popoludnie, kde sme súťažili v družstvách, v dvoch disciplínach. Prihrávky s loptou a kačací beh. Vyhralo oddelenie Motýlikov. Deti mali ešte za úlohu nakresliť najobľúbenejší šport. výhercovia boli odmenení diplomom a drobnou sladkosťou.

 


TOPlist