Archív

Mesiac školských knižníc

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa aj naša školská knižnica podieľa rôznymi aktivitami na rozvoji záujmu o čítanie u našich detí. Sme hrdí, že naša škola nesie vo svojom názve meno zberateľa slovenských ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.V októbri tradične odznela  rozhlasová relácia o jeho živote a tvorbe.

Naši najmenší, žiaci 1. ročníka, sa o živote Pavla Dobšinského dozvedeli hravou formou od starších spolužiakov z ôsmeho ročníka. Tí si v rámci pasovania do žiackeho cechu pre nich pripravili i divadielko.

Aj popoludnia v ŠKD boli venované rozprávkam. Pani vychovávateľky ich čítali deťom v školskej knižnici. Príbehy preniesli malých poslucháčov do sveta fantázie a svoje predstavy potom stvárnili ilustráciami. Autori najkrajších prác z každého oddelenia boli: Martina Machyniak (1. odd.), Natália Kissová (2. odd.), Saška Štrbová (3. odd.), Laura Petrová (4. odd.), Marko Brath (5. odd.), Laura Béresová (6. odd.).

Celý október tvorili žiaci 1. − 5. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy záložky do knihy, aby potešili svojich nových kamarátov zo ZŠ s MŠ na Hurbanovej ulici v Martine, ktorých získali prostredníctvom  projektu Záložka do knihy spája školy.  Okrem vzájomnej výmeny záložiek sme ho uzavreli výberom troch najkrajších záložiek z našej partnerskej školy a naopak, deti z Martina vybrali tri záložky našich žiakov, ktoré sa im páčili najviac. Autori (Jakub Baláž z 3.A, Tamara Reicherová z 5.A, Adam Király z 5.B) boli odmenení peknou knihou.

Verím, že i v dobe moderných technológií pretrvá čaro a sila sveta fantázie a poznania ukryté v knihách.

Mgr. Martina Oravcová


TOPlist