Archív

Správa z lyžiarskeho a snowboardového výcviku

Žiaci spolu so svojimi inštruktormi, pedagogickými zamestnancami školy navštívili v dňoch 14.1. – 19.1. 2018 Tatranskú Lomnicu, kde sa konal základný lyžiarsky výcvik (ďalej len LV).
LV bol organizovaný pre žiakov 7 ročníkov, a bol doplnený o 2 žiačky 8 ročníka. Spolu ho absolvovalo 30 žiakov a 3 pedagógovia (PaedDr. Marek Drak, Mgr. Kamila Antalová, RNDr. Peter Nôta)

Nástup na kurz bol 14.1. so zrazom žiakov pred ZŠ P. Dobšinského, kde o 11:30 hod bol naplánovaný odchod autobusu. Docestovali sme do Tatranskej Lomnice na hotel Morava o 14:00 hod. Žiaci sa ubytovali do svojich izieb, prevzali si požičanú výstroj a aklimatizovali sa na vysokohorské prostredie.

15.1. 2018 – v pondelok nasledovali 1. výučbový deň. Žiaci boli svojimi inštruktormi preskúšaní a podľa ich motorických zručností a zručností na lyžiach či snowboarde boli zaradení do 3 skupín (lyžiari, začiatočníci snowboardisti a začiatočníci lyžiari)

16.1. 2018 – nasledoval 2. výučbový deň, dvojfázovo na svahu. V podvečerných hodinách mali žiaci za úlohu vymyslieť program v spoločenskej miestnosti, ktorý bol veľmi zaujímavý.

17. 1. 2018 – pokračoval 3. výučbový deň, taktiež dvojfázovo. V tento deň pri ukončovaní prvej fázy výcviku došlo k zraneniu žiaka na svahu, ktorý si privodil zlomeninu ľavého zápästia. Vedúci kurzu PaedDr. Marek Drak s ním spolu s p. zdravotníčkou Pálešovou, navštívil nemocnicu v Poprade, kde mu zlomeninu napravili a zadlahovali. Matka žiaka bola upovedomená a súhlasila s postupom vedúceho kurzu a p. zdravotníčky. Ostatní žiaci mali voľnejší program s p. učiteľkou Antalovou a to vývoz lanovkou na Skalnaté pleso, kde si mohli urobiť pekné fotografické spomienky.

18.1. 2018 – nasledoval 4. výučbový deň, dvojfázovo. Po výučbe mali žiaci za úlohu vyhodnotiť lyžiar výcvik z ich pohľadu a následne v kaviarničke mali možnosť sa zabaviť na diskotéke, ktorú organizoval pán riaditeľ spolu s vedúcim kurzu.

19.1. 2018 – končí výcvik 5 dňom, kde výučba prebiehala do 13:30 hod, následne sa obedovalo, odovzdávala sa vypožičaná výstroj a odcestovalo sa domov, kde pred ZŠ P. Dobšinského na každého žiaka čakali ch rodičia.

Podrobný program výcviku je k dispozícii k nahliadnutiu na vedení školy v dokumente režim dňa, tak ako aj ďalšie dokumenty súvisiace s lyžiarskym výcvikom (lyžiarsky denník, záznamy zdravotníčky a vedúceho výcviku a pod.)

Žiakov však môžem z pohľadu vedúceho výcviku a pedagogického dozoru pochváliť za vzorné správanie sa a plnenie si svojich povinností na svahu aj mimo neho.

Môžem preto tento lyžiarsky výcvik pre šk. rok 2017/2018 považovať ako mimoriadne vydarený.

PaedDr. Marek Drak – vedúci lyžiarskeho výcviku


TOPlist