Archív

Januárové aktivity v ŠKD

ŠKD Vám želá všetko dobré v novom kalendárnom roku 2018. Rovnako ako počas predchádzajúceho kalendárneho roka, aj v tomto mesiaci sme  v ŠKD  pripravili nasledovné aktivity pre našich žiakov.

KRÁSY PRÍRODY – výtvarné techniky, počas týždňa 15. – 19. 1. maľovali žiaci ŠKD pod vedením pani vychovávateliek z každého oddelenia rôzne obrázky na uvedenú tému – Krásy prírody. Použitie výtvarnej techniky, pomôcok, či konkrétny námet obrázka bol ľubovoľný. Niektoré oddelenia využili pri práci vodové farby, niektoré pastelky, či temperové farby. Žiaci svojou snahou a odhodlaním vytvoriť čo najkrajší obrázok nakreslili mnohé obdivuhodné dielka. Prehliadkou najkrajších výtvorov  bola malá výstava na nástenke v 2. pavilóne.

 

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA – čajové popoludnie. V priebehu celého mesiaca sme si chladné a zasnežené dni spestrili v jednotlivých oddeleniach čajovým popoludním. Pani vychovávateľky pripravili deťom teplý ovocný aj bylinkový čaj. Vedomie o tejto príjemnej aktivite si deti rozšírili počúvaním informácií nielen o rôznych bylinkách a ich liečivých účinkoch, ale aj o rozličných čajových rituáloch vo všakovakých kútoch sveta. Deťom sa podávanie čaju veľmi páčilo a vyjadrili túžbu zopakovať si tento druh popoludňajšej aktivity.

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE – každomesačnú tradíciu športového dňa sme neporušili ani v januári. Dňa 24.1. pod vedením p. vychovávateliek Babičovej a N. Molnárovej sme si zmerali šikovnosť a rýchlosť pri stavaní snehového stĺpu na školskom dvore a pri individuálnej  súťaži v rámci jednotlivých oddelení, napr. v hode snehovou guľou na terč. Zasnežený školský dvor sa zmenil na súťažnú arénu, kde si deti všetkých šiestich oddelení overili svoju zručnosť a zároveň sa vyhrali v neporušenej snehovej pokrývke. Bolo nám veselo a s radosťou sme prispeli k svojmu zdraviu pohybom a pobytom na vzduchu.

 

KARNEVAL – v tomto fašiangovom období sa už tradične, ako po iné roky, konal v piatok, dňa 26.1., karneval. Účasť bola podmienená oblečením si masky a o program sa staral kúzelník Wolf, ktorého naši žiaci poznajú z predchádzajúcich rokov. Deti sa na karneval pripravili veľmi zodpovedne a pestrosť masiek bola ohurujúca. Kúzla, hudba, bruchomluvecké vstupy a súťaže boli sprevádzané búrlivým veselým krikom, smiechom a výskotom detí. Z niektorých sa na chvíľu stali herci, kúzelníci, či tanečnici. Tri  najkrajšie masky z každého oddelenia boli ocenené pekným cenami. Vecné ceny získali aj deti, ktoré sa svojou šikovnosťou  ako asistenti moderátora zaslúžili o vylepšenie jeho programu. Celý poobedný dvojhodinový  karnevalový program sa skončil diskotékou, na ktorej si deti v maskách dosýta zatancovali, vyskákali sa a ich úsmev vyjadroval spokojnosť a radosť z akcie.

 

Januárové aktivity v ŠKD


TOPlist