Beseda s archeológom

Dňa 15.3.2018 sa v rámci MARCA – mesiaca knihy na našej škole uskutočnila beseda s archeológom GMM PhDr. Alexandrom Botošom. Besedy sa zúčastnili žiaci VII.A a VIII.A triedy a pani učiteľky (Murínová, Oravcová, Poliaková). A.Botoš nám predstavil svoju knihu „Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov.“ Zároveň oboznámil žiakov s prácou archeológa, s výskumom v teréne a predstavil najvýznamnejšie regionálne … Čítať ďalej Beseda s archeológom