Archív

Aprílové aktivity v ŠKD

Apríl sa niesol v znamení slávnostného zápisu žiakov do našej školy. Pri tejto príležitosti sme pre nich pripravili veselé chodby a okná.

V rámci zdravotnej výchovy sme si pripomenuli Svetový deň zdravia formou rozhovoru a pracovných listov.

Apríl – mesiac lesov – vtákov, hmyzu sme sa s deťmi porozprávali o našich lesoch, prezreli sme si encyklopédie, pracovali sme s pracovnými listami, kreslili sme a aj sme si vyrobili stromčeky. Táto aktivita prebiehala počas celého mesiaca.

Športové popoludnie –dňa 27.4.  sa deti zúčastnili behu na bežeckej dráhe. Rozdelení boli po ročníkoch aj na chlapcov a dievčatá. Víťaz bol odmenený diplomom a vecnou cenou.

Deň Zeme – v každom oddelení sme si pripravili aktivitu ku Dňu Zeme – Naša planéta

Návšteva múzea  – Dieťa a jeho svet – deťom sme priblížili život dieťaťa v minulosti a dnes, okrem toho sme si mali možnosť pozrieť výstavu  – Vesmír očami detí a tiež Vývoj počítačovej techniky od roku 1984 až po dnes.

 


TOPlist