Archív

Septembrové aktivity v ŠKD

Zoznamka  s novými deťmi

Privítali sme deti do prvého ročníka, oboznámili sme ich so staršími spolužiakmi a s priestormi školského klubu

ZV- Bezpečne do školy

V rámci zdravotnej výchovy sme sa vybrali do okolia školy, kde sme sledovali premávku a prechody pre chodcov. Pred vychádzkou sme sa v oddeleniach porozprávali že  ako sa máme na ulici správať, aby sme sa bezpečne dostali  do školy.

Športové popoludnie

Aby sme sa trocha aj hýbali, dňa 21.9. sme si zasúťažili na školskom dvore. Prebehli tri súťažné hry: kohúti a medvedí zápas a k tomu sme pridali ešte aj najdlhší žabací skok . Deti sa pri nich pobavili a zároveň aj zašportovali.

Čitateľská gramotnosť

Počas celého mesiaca sme v rámci čitateľskej gramotnosti pod názvom Z každého rožka troška sme čítali, kde si deti mohli vybrať knižky podľa svojho výberu.

Finančná gramotnosť – DEŇ EURA

V rámci finančnej gramotnosti dňa 28.9.2018 sme v školskom klube detí oslavovali. Pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravili netradičné a zaujímavé popoludnie . Bola to hračkárska burza pod názvom ,, DEŇ EURA v školskom klube detí .“

Deti priniesli svoje nepotrebné, a už zunované hračky, ktoré predávali, vymieňali.  Bola to akcia pre celú školu, kde sa zúčastnili aj žiaci z druhého stupňa. Deti sa premenili na obchodníkov a narábali s ozajstnými peniazmi.

Popoludnie sa vydarilo a s plnými taškami odchádzali domov a tešili sa z vydarenej akcií.


TOPlist