Archív

OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

                Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

               Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2018 – žiaci piatych ročníkov absolvujú celoslovenské testovanie z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry).

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018 (štvrtok).

              Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí bude dňa 21.11.2018 v prevádzke podľa záujmu. V uvedený deň môžu prísť do ŠKD aj deti, ktoré nie sú do ŠKD prihlásené. Návratku s prihlasovaním dostane každý žiak osobne od triedneho učiteľa.

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy


TOPlist