Archív

Októbrové aktivity v ŠKD

ČITATEĽSKÉ DOBRODRUŽSTVÁ – V mesiaci október sme pokračovali v čítaní rozprávok a príbehov s rôznou tematikou – z každého rožka troška. Deti si čítali navzájom alebo sa venovali svojej knihe. Na konci mesiaca sme sa zapojili do Európskeho  týždňa knižníc – Maľujeme rozprávku – ilustrácie prečítaných rozprávok.

TAJOMSTVÁ PRÍRODY – V rámci tejto aktivity deti pracovali s rôznym prírodným materiálom (gaštany, šišky, listy, tekvičky, …) a vyrábali rôzne postavičky, zvieratká, napr. slimákov, ježkov, levy, motýle a iné. Všetky práce zdobia chodby nášho školského klubu. Táto aktivita bola zameraná na rozvoj fantázie a tvorivosti.

 

Zdravotná výchova -SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN – Pani vychovávateľky sa s deťmi v jednotlivých oddeleniach porozprávali o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, škodlivých potravinách a nesprávnom spôsobe stravovania. Pripravili si aj malú výstavku ovocia a zeleniny, tiež si robili ovocné kokteily. V rámci tejto aktivity sme si vyzdobili aj školské jedálne obrazmi ovocia a zeleniny rôznymi technikami.

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE – Využili sme slnečné popoludnie na spoločné súťaže s deťmi na školskom dvore. Cieľom tejto aktivity bolo vedieť spolupracovať so skupinou. Súťažilo sa v družstvách a týchto disciplínach.

Človek, kôň, rak,

pohyblivý chodník,

čierna diera.

Deti v jednotlivých disciplínach dokázali svoju šikovnosť a obratnosť.

 

BESEDA S POLICAJTOM – dňa 25.10. sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru. Porozprávali nám o svojej práci, keďže boli z viacerých oblastí,  ako napr. z dopravy, kriminalistiky, čo deti najviac zaujalo. Deti upozornili na nebezpečenstvá cestnej premávky, porozprávali v krátkosti o svojej práci, poukázali na rôzne nástrahy a nezodpovedných vodičov. V závere besedy mali deti možnosť si napr. urobiť odtlačky prstov, čo sa im nesmierne páčilo.

 

MESIAC ÚCTI K STARŠÍM – Spolu s deťmi sme si vo zvýšenej miere pripomenuli, že si treba vážiť starších ľudí, ich múdrosť a skúsenosti. Vytvorili sme si v priestoroch ŠKD výstavku s RETRO vecami, ktoré nám priniesli deti od svojich starých rodičov, napr. rôzne mlynčeky, misky, hrnce, dečky, sošky ale aj gramofón, gramofónové platne, váhy a iné. V našom školskom klube sme 26.10. privítali aj starých rodičov, kde pod vedením p. vychovávateľky Vilhanovej  v rámci tvorivých dielní strávili spoločne príjemné chvíle.

 

Zapísala: Úreková


TOPlist