Archív

Decembrové aktivity v ŠKD

V poslednom mesiaci v roku sme pre deti pripravili nasledovné aktivity:

 

Mikulášske popoludnie pri čaji – dňa 6.12. si každá vychovávateľka pripravila (uvarila) ovocné a bylinkové čaje, kde sme sa porozprávali o vianočných zvykoch a tradíciách v jednotlivých rodinách.

Program pre dôchodcov – pani vychovávateľka E. Molnárová v spolupráci s pani učiteľkami Pazourkovou a Klimovou pripravili mikulášsko vianočné pásmo básní, piesní a tancov. Rozlúčili sme sa piesňou „ ŠŤASTNÉ A VESELÉ“ . Odovzdali sme im pozdravy, ktoré zhotovili deti v ŠKD. Odmenou pre deti bola drobná sladkosť, potlesk a slzičky v tvárach dôchodcov a zamestnancov domova.

Vianočná tvorivá dielňa pre rodičov – dňa 5.12. si pani vychovávateľka Vilhanová spolu s deťmi  pripravila pre  rodičov a starých rodičov tvorivú dielňu v školskej jedálni, aby si vyskúšali, akí sú zruční. Potrebovali len starý časopis a kotúčiky z toaletného papiera. Vykúzlili z nich krásne vianočné stromčeky, ktoré si každý vyzdobil podľa vlastnej fantázie.

Vianočná výstava so slaným cestom p. Nóriky Vilhanovej – dňa 10.12. p. vychovávateľka Vilhanová dostala príležitosť prezentovať svoje obrazy zo slaného cesta v priestoroch radnice mesta Rimavská Sobota. Výstava bola spojená s tvorivou dielňou, na ktorej p. vychovávateľka spolu s deťmi svojho oddelenia vyrábali vianočné svietniky. Vernisáž navštívili pracovníci MsÚ, rodičia, starí rodičia, známi a priatelia. Výstavka potrvá do konca decembra.

Z každého rožka troška – v tomto mesiaci sme sa zamerali na  vianočné príbehy. Deti si čítali samostatne, alebo starší čítali mladším spolužiakom. Pri čítaní si deti oddýchli a

zrelaxovali na koberci. Túto aktivitu využívame hlavne v rámci odpočinkovej činnosti.

 

Športové popoludnie – dňa 14.12. sme si naplánovali vychádzku do mesta. Cieľom vychádzky bolo sledovanie výzdoby mesta na blížiace sa vianočné sviatky. Pozreli sme si námestie – adventný veniec, stromček aj výklady. Vracali sme sa vymrznutí späť do školského klubu. 

 

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím –  v rámci zdravotnej výchovy sme si  tento deň  pripomenuli rozhovorom s deťmi v jednotlivých oddeleniach.

 

Hračkárska burza – ako po minulé roky aj tento  rok pred Vianocami sme v priestoroch ŠKD usporiadali detskú hračkársku burzu. Cieľom bolo správne a slušne komunikovať so

„ zákazníkmi“, vedieť oceniť približne hodnotu hračky a pod. Deti s veľkým záujmom predávali, kupovali, vymieňali tovar. K tomu im chodbou zneli vianočné piesne. Deti sa cítili príjemne a spokojné odchádzali na vianočné prázdniny.

VŠETKÝM ŽELÁME POKOJNÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019


TOPlist