Archív

Oznam

Generálna skúška

 E – Testovanie 9 – 2019

Oznamujeme rodičom a žiakom  školy,  že dňa 13.februára 2019

sa uskutoční  generálna skúška na E – Testovanie 9 z predmetov

matematika slovenský jazyk a literatúra .

Harmonogram GS E – Testovanie 9 – 2019

13.február 2019 (streda)

Matematika

7:55 – 8:15  (20 minút)  – úvodné pokyny k  testovaniu a rozdanie a vypĺňanie odpoveďových hárkov (ďalej len „OH“), pomocných papierov,prehľad vzorcov a prístupových kľúčov k testom, výber jazyka v testovacom prostredí – slovenský jazyk, prihlasovanie sa do testu pomocou kľúča, spustenie testu

8:15 – 9:50  (95 minút)   – administrácia testu

9:50    – zozbieranie testov a OH

9:50 – 10:05  (15 minút)  – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:05 – 10:30  (25 minút)  – úvodné pokyny k  testovaniu a rozdanie OH, prístupových  kľúčov k testom, výber jazyka v testovacom prostredí – slovenský jazyk, prihlasovanie sa do testu pomocou kľúča, spustenie testu

10:30 – 11:45 (75 minút) – administrácia testu

11:45 – zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania


TOPlist