Archív

2016-2017

Fotografia očami detí (FOD) – 12. ročník

FOD: je celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt bol vypracovaný s dôrazom na školské i mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou (http://fod.sk/).

Celoslovenská súťaž Fotografia očami detí prináša každoročne osem súťažných tém, informácie o fotografii a fotografovaní, exkurzie, besedy, víkendové i prázdninové výlety. 

Pokračovať v čítaní

Mladý záchranár Civilnej ochrany

Dňa 26.4. sa naše dve družstvá zúčastnili tejto zaujímavej všestrannej súťaže, kde pracovali s prostriedkami individuálnej ochrany, s ochrannými maskami, strelbou so vzduchovky orientáciou v teréne, zdravotnou prípravou a hasením maluch požiarov.

A družstvo v zložení Dorina Ďurkova, Jilianka Papáčová a Martin a Marek Tenglerovci sa umiestnili v polovici tabuľky na 10. mieste a družstvo B v zložení Lucia Hanušová, Lenka Uhrinová, Bruno Košik, Peter Timko obsadili 15. miesto.
 

Pokračovať v čítaní

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 28.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách,  v prednese poézie a prózy.  Na obvodné kolo postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste.

Pokračovať v čítaní

Dejepisná olympiáda 2017/2018

Dňa 10. 1. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci 6. – 9. ročníka.

Pokračovať v čítaní

Večer s Pavlom Dobšinským

„Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok lial,…“ alebo „ Za siedmimi horami a siedmimi dolami bola jedna krajina…“ I tak by sa mohol začať nejeden príbeh. Príbeh rozprávkový. „ V tej krajine žili ľudia, zvieratá i čarovné bytosti. Žili v nej Čert i Káča, Janko Hraško, Červená Čiapočka, Berona, Dlhý, Široký i Bystrozraký, sova, medveď, štvorhlavý drak, Svetluška  i černokňažník. Všetci títo kamaráti sa stretli v našej škole, aby potešili deti. Predstavili im tajomstvo o zakliatej krajine a rozdelili im hádanky, aby ju oslobodili. Deti skladali, strihali, hádali a plnili úlohy, aby mohli v oslobodenej krajine spokojne žiť. I podarilo sa. Úlohy sú splnené, krajina je zachránená, kamaráti a deti sa tešia a spoločne tancujú na bále.

Pokračovať v čítaní


TOPlist