Archív

2016-2017

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 28.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách,  v prednese poézie a prózy.  Na obvodné kolo postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste.

Pokračovať v čítaní

Dejepisná olympiáda 2017/2018

Dňa 10. 1. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci 6. – 9. ročníka.

Pokračovať v čítaní

Večer s Pavlom Dobšinským

„Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok lial,…“ alebo „ Za siedmimi horami a siedmimi dolami bola jedna krajina…“ I tak by sa mohol začať nejeden príbeh. Príbeh rozprávkový. „ V tej krajine žili ľudia, zvieratá i čarovné bytosti. Žili v nej Čert i Káča, Janko Hraško, Červená Čiapočka, Berona, Dlhý, Široký i Bystrozraký, sova, medveď, štvorhlavý drak, Svetluška  i černokňažník. Všetci títo kamaráti sa stretli v našej škole, aby potešili deti. Predstavili im tajomstvo o zakliatej krajine a rozdelili im hádanky, aby ju oslobodili. Deti skladali, strihali, hádali a plnili úlohy, aby mohli v oslobodenej krajine spokojne žiť. I podarilo sa. Úlohy sú splnené, krajina je zachránená, kamaráti a deti sa tešia a spoločne tancujú na bále.

Pokračovať v čítaní

Ochrana človeka a prírody – I. st.

V dňoch 22.6. a 23.6.2017 žiaci 1. stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť Ochrany človeka a prírody. V rámci teoretickej časti sa zamerali na vypracovávanie pracovných listov z nasledovných oblastí: Riešenie mimoriadnych udalostí – CO, Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, Dopravná výchova, Výchova k bezpečnému správaniu, Zdravotná príprava. Počas praktickej časti si žiaci precvičili rôzne fyzické zručnosti pri pobyte v prírode /ako vytrvalosť, obratnosť, pevná vôľa, spolupráca…/ a pozorovali okolitú krajinu. Počasie bolo vynikajúce a žiaci si odniesli domov príjemné zážitky.

Pokračovať v čítaní

„Sadíme a presádzame s oteckom“

Dňa 21.6.2017 sa na 4. vyuč. hodine stretli oteckovia a starí oteckovia v I . B , aby pri príležitosti Dňa otcov na hodine výtvarnej výchovy svojim ratolestiam pomohli, vysvetlili, ako správne presádzať kvietky, o ktorých sa aj na Prvouke učíme. Zároveň tak spolu strávili milú pracovnú chvíľku, aby si navzájom uvedomili ako sú si navzájom potrební a možno, že takýchto spoločných chvíľ by mohlo byť viac. Oteckovia si svoj krásny kvietok s označeným názvom Begónia stálokvetá aj na pamiatku odniesli domov ako darček od syna, dcéry, vnuka, vnučky, …..

Pokračovať v čítaní


TOPlist