Archív

Kontakty

 

Základná škola Pavla Dobšinského

P. Dobšinského 1744

979 01 Rimavská Sobota

 

Riaditeľ školy:

RNDr. Peter Nôta, riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk,  047/ 5634954

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň:

Mgr.Aneta Lajgútová, zastupkyna.1st@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5621113

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň:

Mgr. Iveta Vincelová, zastupkyna.2st@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5621113

Výchovný poradca:

PaedDr. Lucia Hrončeková, vychovnyporadca@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5621113

Špeciálny  pedagóg :

Mgr. Gabriela Szabová, ssp@zspdobsinskeho.eu.sk

Vedúca vychovávateľka:

Molnárová Eva, skd@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5621113

Vedúca ekonomických činností:

Milada Runyayová, prevadzka@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5634956

Vedúca školského stravovacieho zariadenia:

Iveta Fridrichová, veducasj@zspdobsinskeho.eu.sk, 047/5631638

Fax: – 047/5634955

Úradné hodiny:

Pondelok 07.30 – 15.30
Streda 07.30 – 10.30
  13.30 – 15.30
Piatok 07.30 – 11.30

Konzultačné hodiny výchovný poradca

Utorok 07.30 – 14.30

Konzultačné hodiny špeciálny pedagóg

Pondelok 12.30 – 14.30
Streda 12.30 – 14.30
Štvrtok 12.30 – 14.30
Piatok 12.30 – 14.00

 

Symboly školy

Znak školy Vlajka školy Hymna školy
1. Kto má školu, kto má školu rád,
škola je vždy preňho ako hrad,
na čítaní sa on nenudí,
na chémii sa vždy prebudí.2. Kto má školu, kto má školu rád,
s každým chce byť vždy len kamarát,
na fyzike sa vždy potrápi,
na telesnej sa vždy vyšantí.Refrén:
Jedni idú dnu a druhí von,
v škole nájdeš veľa priateľov,
jedni idú dnu a druhí von,
na školu sa nedá zabudnúť.3. Kto má školu, kto má školu rád,
ten sa učí násobilku rád,
s vybranými slovami sa hrá,
a prírodu on rád spoznáva.
Refr.

TOPlist