Archív

Metodické združenia

Metodické združenie 1. – 4.ročníka

 

Vedúca MZ: PaedDr. M. Šimková

Zodpovednosť za jednotlivé ročníky:

  1. ročník Mgr. I. Cigániková
  2. ročník Mgr. R. Mitterpachová
  3. ročník Mgr. Ľ. Morongová
  4. ročník Mgr. G. Szabová

Členovia:    

Mgr. A. Lajgútová, ZRŠ

Mgr. A. Klimová

Mgr. A. Pazourková

Mgr. J. Revúcka

Paedr. J. Husmanová

Mgr. R. Belániová

Mgr. G. Kalmárová

 

Hodnotenie 1. – 3. roč. od septembra 2017

Diktátov:

0 – 1 chyba ………… 1

2 – 4 chyby ………… 2

5 – 7 chýb …………. 3

8 – 10 chýb …………4

11 a viac chýb …….. 5

 

Počet kontrolných diktátov:

1.ročník – 1diktát

2.ročník – 10 diktátov

3.ročník – 10 diktátov

4.ročník – 10 diktátov (od septembra 2018)

 

Počet slov v diktátoch:

1.ročník   10 – 15 plnovýznamových slov

2.ročník   20 – 30  plnovýznamových slov

3.ročník   30 – 40 plnovýznamových slov

4.ročník   40 – 50 plnovýznamových slov (od septembra 2018)

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný.
Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety.

 

Hodnotenie vo 4. roč. v šk. roku 2017/18

Diktátov:

0 – 2 chyby ………… 1

3 – 4 chyby ………… 2

5 – 7 chýb ………….. 3

8 – 10 chýb ………….4

11 a viac chýb ……… 5

 

Počet kontrolných diktátov:

1.ročník – podľa potreby ( do septembra 2015)

2.ročník – 6 diktátov ( do septembra 2016)

3.ročník – 8 diktátov ( do septembra 2017)

4.ročník – 7 diktátov ( do septembra 2018)

 

Počet slov v diktátoch:

1.ročník        do 10 plnovýznamových slov ( do septembra 2015)

2.ročník     10 – 20 plnovýznamových slov ( do septembra 2016)

3.ročník      20 – 30    plnovýznamových slov ( do septembra 2017)

4.ročník      30 – 45  plnovýznamových slov ( do septembra 2018)

 

Písomných prác:

100% – 90%…………………… 1

89% – 75%…………………….. 2

74% – 50%…………………….. 3

49% – 30%…………………….. 4

29% – 0%……………………… 5

 

Písomné práce v anglickom jazyku na I. stupni:

100% – 85%………………….. 1

84% – 75%……………………. 2

74% – 45%……………………. 3

44% – 20%……………………. 4

19% – 0%……………………… 5

 

 

 


TOPlist