Archív

Nadané deti

Vitajte!

http://www.laznibatova.sk/index.php

http://www.zshrnche.edu.sk/aprogen/aprogen.html

http://www.ijav.sk/filantropia/dobre-rady/projekt-aprogen

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/nadane_deti/Stranky/default.aspx

http://iqkids.sk/

  www.nadanie.sk

Na Slovensku sa realizuje vzdelávanie nadaných žiakov v desiatkach miest v rámci tried pre nadaných žiakov v bežných základných školách, ale aj integrovanie v rámci bežných tried. Naša škola ponúka obidve formy vzdelávania: – Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním – Triedy s integráciou žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Zápis do tried pre nadané deti .pdf

 

Ročníkové práce
I.stupeň II.stupeň
 Pokyny a termíny Pokyny a termíny
 Usmernenie k vypracovaniu  ročníkových prác Usmernenie k vypracovaniu ročníkových prác

 

 

 

Ukážky prác
I.stupeň II.stupeň
Plagáty Ukážka RP tlačená
Ukážka RP tlačená Ukážka RP prezentácia
Ukážka RP prezentácia  

Archív


TOPlist