Rada školy |

Archív

Rada školy

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný)
1. Mgr. Igor Matúš predseda pedagogický zamestnanec
2. Mgr. Ján Balang podpredseda za rodičov
3. Mgr. Ľubomíra Morongová člen pedagogický zamestnanec
4. Ľubica Vargicová člen nepedagogický zamestnanec
5. Ing. Ladislav Kolozsi člen za rodičov
6. Pavel Törköly člen za rodičov
7. Mgr. Jana Bírová člen za rodičov
8. JUDr. Andrea Andrášiová člen delegovaný, poslanec MsZ
9. Ing. Mikuláš Csirmaz člen delegovaný, poslanec MsZ
10. JUDr. Štefan Szántó člen delegovaný zriaďovateľom
11. Bc. Janka Mišuráková člen delegovaná zriaďovateľom

Plan zasadnutí.pdf

Štatút Rady školy


TOPlist