Archív

Školská jedáleň

OZNAM – školskej jedálne

Ako sa môžeme odhlásiť a prihlásiť na obed? Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je vždy od 6.30 do 13.30 hod. a to vždy 24hod. vopred /deň vopred/. V prípade nevyhlásenia má stravník nárok odobrať si obed.

-osobne v školskej jedálni u vedúcej

-telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 alebo od 13.00 do 14.00 na telef. číslach 047/5621113, 0905/851759 a to vždy 24hod. vopred /deň vopred/

odhlásiť žiaka je možné aj e-mailom, najneskôr však 24hod. vopred /deň vopred/ na : veducasj@zspdobsinskeho.eu.sk. Nutné je uviesť: Meno, priezvisko a triedu + dátum od- do.

Za zdržanie resp. nedoručenie automatickej odpovede súvisiace s obmedzeniami internetovej siete mimo ZŠ P. Dobšinského školská jedáleň nezodpovedá.

V prípade, že sa neočakávane nemôžeme dostaviť na obed napr. pre chorobu, môže prísť v tento deň pre obed rodič alebo iný príbuzný a odniesť ho domov – následne nasleduje odhlásenie z ďalších obedov až do určeného dňa.

Spôsob úhrady stravného
Stravné sa uhrádza vždy mesačne vopred a to najneskoršie do 15. v mesiaci.Úhrada za neodhlásený poprípadne nevyzdvihnutý obed sa nevracia.
 

Rozhodnutie – hodnota stravného lístka.rtf

Rozhodnutie.pdf

Oznam mesta.rtf 

 Jedálny lístok 2018/2019
  Aktuálny jedálny lístok

Jedálny lístok pre nasledujúci týždeň

Do školských jedálničkov budú zaradené recepty žiakov

     Najesť sa v školskej jedálni ako doma – to je prianie mnohých žiakov, aj študentov. Keď však v týchto dňoch prinesú deti, ich rodičia alebo starí rodičia do školy svoje rodinné recepty, môže sa „domácky“ obed stať realitou.
V rámci kreatívneho projektu ministerstva školstva „Receptúry v školských jedálňach očami detí“ sa totiž hľadajú recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy.
Aj takýmto spôsobom chce ministerstvo školstva v spolupráci so zriaďovateľmi jednotlivých škôl motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu, súčasťou ktorého je nielen aktívny pohyb, ale aj pestrá, nutrične vyvážená a výživovo hodnotná strava. Rezort školstva zároveň očakáva, že zaradenie obľúbených receptov do jedálnych lístkov zariadení školského stravovania prispeje k zvýšeniu stravníkov v školských jedálňach.
Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli a cukrov v strave, dôraz bude tiež kladený na podiel vlákniny a tukov. Následne budú tieto receptúry predložené na odsúhlasenie  ministrovi školstva. Materiálno-spotrebné normy v oblasti stravovania, ktoré sa každoročne aktualizujú, tak budú môcť byť od nového školského roka obohatené o nové receptúry našich žiakov.
Rezort školstva plánuje v trende podpory zdravého životného štýlu žiakov pokračovať aj naďalej, a preto sa rozhodol zverejniť výzvu zameranú na správny pitný režim na tému: „Moje najkrajšie aqua video“„Moja najkrajšie aqua selfie“. Výzva bude určená najmä žiakom základných a stredných škôl s cieľom zatraktívniť pitný režim na školách.
Motiváciou pre žiakov, aby sa zapojili do projektu, je okrem obohatenej jedálenskej stravy i možnosť získať zaujímavé ocenenie.

 


TOPlist