Archív

Školská knižnica

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“
Jan Amos Komenský

 

                      Školská knižnicasss

Školská knižnica  je súčasťou Základnej školy Pavla Dobšinského  v Rimavskej Sobote. Je odborným, študijným, informačnýma čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy. Utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice, spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne.

 

 

Výpožičný čas

Pondelok 9.30-9.45 12.30-15.30
Utorok 9.30-9.45 12.30-15.30
Streda 9.30-9.45 12.30-15.30
Štvrtok 9.30-9.45 12.30-15.30
Piatok 9.30-9.45 12.30-15.30

 
Školský knihovník: Mgr. Martina Oravcová
Kontakt: 047/5621113, kniznica@zspdobsinskeho.eu.sk


TOPlist