Archív

Školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015

Hodnotiaca správa je k nahliadnutiu na vedení školy.


TOPlist