Archív

Školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2015/2016

Hodnotiaca správa je k nahliadnutiu na vedení školy.


TOPlist