Archív

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017

Hodnotiaca správa je k nahliadnutiu na vedení školy.


TOPlist