Archív

Učitel

Zoznam učiteľov II. stupňa v šk. roku 2018/2019

Vedenie školy

Funkcia

Meno a priezvisko

aprobácia

Riaditeľ školy

RNDr. Peter Nôta

BIO – CHE – INF

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

Mgr. Aneta Lajgútová

1.- 4.roč

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň

Mgr. Iveta Vincelová

MAT – HUV – ETV

 

Učitelia I. stupňa1.- 4.roč, ETV

P.č.

Meno a priezvisko

Aprobácia

Triednictvo

 

Mgr. Izabela Cigániková

1.- 4.roč, ETV

II.A

 

Mgr. Andrea Pazourková

1.- 4.roč, ETV

II.B

 

Mgr. Janka Revúcka

   1.- 4.roč, ETV, ANJ

II.C

 

Mgr. Gabriela Kalmárová

1.- 4.roč, ETV

III.A

 

PaedDr. Janka Husmanová

1.- 4.roč, ETV, ANJ

I.C

 

Mgr. Renáta Mitterpachová

1.- 4.roč

III.B

 

Mgr. Anita Klimová

1.- 4.roč, ETV

IV.A

 

Mgr. Renáta Belániová

1.- 4.roč, ETV

IV.B

 

Mgr. Ľubomíra Morongová

1.- 4.roč, ETV

IV.C

 

Mgr. Gabriela Szabová

1.- 4.roč, ETV, ANJ, ŠpP

I.B

 

PaedDr. Mária Šimková

1.- 4.roč, ETV, ANJ

I.A

 

Učitelia II. stupňa

P.č.

Meno a priezvisko

Aprobácia

Triednictvo

 

Mgr. Kamila  Antalová

TSV – RUJ

VIII.A

 

Mgr. Kamila Astalošová

NABV – ETV NEJ GEO

VII.A
 

Ing. Erika Demková

BIO – THD – INF

VI.A

 

PaedDr. Marek Drak

TSV – ETV

 
 

Mgr. Elena Gescheitová

NABV – RUJ – DEJ

 
 

Mgr. Andrea Hrabovská

SJL – ANJ

IX.A

 

Mgr. Tatiana Hrivnáková

SJL – OBN- ETV

V.B

 

Mgr. Katarína Nôtová

MAT-ETV

VIII.B
 

Mgr. Soňa Magyarová

MAT – BIO – ETV

VIII.D

 

Mgr. Zuzana Mandalíková

BIO – THD – ETV

 
 

Mgr. Igor Matúš

ANJ

 

 

Mgr. Mária Mátéová

MAT – TSV

 
 

Mgr. Diana Murínová

SJL – DEJ

 VII.B
 

Mgr. Vojtech Novodomský

BIO – CHE

IX.B

 

Mgr. Martina Oravcová

SJL – NEJ – ANJ

VI.B

 

Mgr. Milena Poliaková

SJL – DEJ

 
 

Mgr. Elena Sakálová

FYZ – THD – ETV

V.A

 


TOPlist