Archív

Voľné pracovné miesta

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

– kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

– požadované doklady:

  1. a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  2. b) profesijný životopis
  3. c) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overené doklady
  4. d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
  5. e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  6. f) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti

– pracovný pomer: zastupovanie počas dlhodobej PN

– termín nástupu: ihneď

 


TOPlist