Archív

Prianie na prázdniny

Všetkým zamestnancom a žiakom Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, pevné zdravie, veľa teplých slnečných lúčov a  pohodových dní. Školské vyučovanie sa začína opäť v stredu 2. septembra 2020.

Ing. Erika Demková riaditeľka školy 

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE 28. ROČNÍKA ZLATEJ KRAJINY

18. júna 2020 sa v podkroví Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnych prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Medzi pozvanými boli aj žiaci našej školy, ktorí sa venujú literárnej tvorbe a poslali svoje práce:
 

Pokračovať v čítaní

Aj toto nám priniesol COVID- 19

Dištančné vyučovanie. Priznám sa, ani vo sne by mi nenapadlo, že ukončím 9-ročnú púť na ZŠ práve takýmto typom vzdelávania. Pandemická pohroma ochorenia COVID−19 urobila razom, zo dňa na deň, čiaru v našich životoch. Svet sa náhle zmenil, ulice stíchli…Museli sme zostať doma. Učitelia nám posielali i posielajú učivo a úlohy, ktoré sme si mali plniť. Či to tak je? O tom by vedeli porozprávať naši učitelia. Ja poviem sám za seba, že sa snažím robiť veci vždy načas. Postupne som si zvykol na online vzdelávanie, ale učiteľský výklad, či osobné kontakty so spolužiakmi nenahradí nič. Takto je to nuda. Sedieť pri počítači, študovať, vypĺňať pracovné listy, testy a pod. Ale musíme vydržať, situácia na Slovensku sa vyvíja pozitívne, my sa však tento školský rok do školy nedostaneme. Možno aspoň pre vysvedčenia.

Pokračovať v čítaní

Hurá v škole!

Brány našej školy sa opätovne otvorili  dňa 1.6.2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka. Výchovno-vzdelávací proces prebieha precízne s dodržiavaním všetkých nariadení, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Dôraz sa kladie na opakovanie, precvičovanie a v neposlednom rade na radosť zo stretnutia. Žiaci, ktorí neprišli do školy od 1. júna, sa naďalej učia dištančne.

Pokračovať v čítaní

Biologická olympiáda kategória C krajské kolo

Po veľmi úspešnom zvládnutí okresného kola biologickej olympiády v kategórií C, kde sa naše dve žiačky dňa 10.februára umiestnili na prvom a druhom mieste a pandémií koronavírusu, ktorá začala v marci to vyzeralo, že ďalšie časti postupových súťaží na tento školský rok skončili.

Pokračovať v čítaní


TOPlist