Archív

Týždeň školskej knižnice

    V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa aj naša školská knižnica podieľa rôznymi aktivitami na rozvoji záujmu o čítanie u našich detí. Tento rok sme si zvolili týždeň od 17. do 21. októbra, ktorý sa niesol v duchu rozprávok a spomienky na nášho rozprávkara Pavla Dobšinského.
    Žiaci I. aj II. stupňa si mohli overiť svoje vedomosti z jeho života vo vedomostnej súťaži. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali za I. stupeň Joela Herwinga zo IV.B a za II. stupeň Patrika Breznyáka z V.A.
    Tradične odznela i rozhlasová relácia o jeho živote a tvorbe v podaní starších žiakov z VIII.C. Zástupcovia školského parlamentu si uctili jeho pamiatku pri jeho soche zapálením sviečok a minútou ticha.
    Naši najmenší, žiaci I.A.,I.B a I.C, sa o živote Pavla Dobšinského dozvedeli hravou formou od starších spolužiakov z Literárno-dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky Poliakovej. Tí si pre nich v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského pripravili i divadielko.
    Aj popoludnia v ŠKD boli venované rozprávkam. Pani vychovávateľky ich čítali deťom v školskej knižnici. Príbehy preniesli malých poslucháčov do sveta fantázie a svoje predstavy potom stvárnili ilustráciami. Odmenení boli: Dávid Sroka (Oddelenie Žabky), Jana Hrabovská (Oddelenie Motýliky) a Dominika Antalová (VII. oddelenie).


    24. októbra sme sa na výzvu ministra školstva zapojili do aktivity Čítame spolu. O 9.00 hodine sme si prostredníctvom školského rozhlasu vypočuli rozprávku Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v podaní žiačok zo VII.D. Zámerne sme zvolili túto rozprávku, pretože znak našej školy nesie jej symboly.
    Celý október tvorili žiaci 1. − 5. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy záložky do knihy, aby potešili svojich nových kamarátov zo ZŠ Benkova v Nitre, ktorých získali prostredníctvom  projektu Záložka do knihy spája školy.  Okrem vzájomnej výmeny záložiek sme ho uzavreli výberom troch najkrajších záložiek z našej partnerskej školy a naopak, deti z Nitry vybrali tri záložky našich žiakov, ktoré sa im páčili najviac. Autori boli odmenení peknou knihou. Touto cestou chcem za spoluprácu poďakovať pani učiteľke Mrázovej.
    Verím, že i v dobe moderných technológií pretrvá čaro a sila sveta fantázie a poznania ukryté v knihách.

Mgr. Martina Oravcová


TOPlist