Archív

AKTIVITY NA MESIAC FEBRUÁR:

Svetový deň bez mobilov: dňa 5.2.2019 sme si v každom odd. pripomenuli svetový deň bez mobilov. Všetky p. vychovávateľky upozornili rodičov, že nebudú dvíhať telefón v tento deň.

Valentín: deň zaľúbených sme si 14.2.2019 pripomenuli aj my v ŠKD. Každé odd. pripravilo pre svojich rodičov/ starých rodičov krásne valentínky.

Karneval: nakoľko sa Karneval nekonal v spolupráci s CVČ RELAX kôli chorobnosti detí, tak si každá vychovávateľka karneval spravila vo svojom odd. Masky boli odmenené zaujímavými cenami. Deťom sa tento deň veľmi páčil a masky boli zaujímavé.

Športové popoludnie:  tak ako každý mesiac tak aj tento si deti 27.2.2019 zašportovali na školskom dvore. Deťom sa pripravené aktivity páčili a už sa nevedia dočkať na ďalší športový deň.


TOPlist