Archív

admin

Vyhodnotenie školskej športovej olympiády

Dňa 1.6.2018 sa konala Školská športová olympiáda na ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote už po siedmy krát.

Ráno sme začali prednáškou o olympijskej symbolike. Žiaci 2.stupňa dostali vedomostný test, ale z 12 tried ho dokázala urobiť na plný počet len jedna – VIII.D a jedna na 11 bodov VII.A. Tohtoročnou novinkou boli aj olympijské rébusy, ktoré riešili žiaci, ktorí nepretekali. Na plný počet to nezvládla ani jedna trieda, ale 4 triedam chýbal len 1 bod, V.A, V.B, VII.A a VIII.B. Po napísaní  testu sa všetky triedy presunuli na športové ihrisko, kde sa konalo slávnostné zahájenie našej olympiády.

Úvodný prejav mal riaditeľ školy RNDr. Peter Nôta. Nasledovali sľuby, za športovcov Matej Hriň z IX.A a za rozhodcov p.uč. Antalová. Olympijský oheň nám zapálila Veronika Spodniaková z IX.A.

Pokračovať v čítaní

Škola v prírode

 

1. deň

Boli sme na chodníku v korunách stromov. Zatiaľ sa máme dobre, všetkých pozdravujeme, IV.A a IV.B​

2. deň

Skalnaté pleso a magistrála. Beseda s členom horskej služby. Teraz už vieme ako a prečo…zajtra pôjdeme na Popradské pleso.

Pokračovať v čítaní

Prezentácia ročníkových prác II. stupňa

V predposledný májový týždeň, tak ako po minulé roky, sa uskutočnili obhajoby ročníkových  prác žiakov II. stupňa. Ročníkové práce sú práce na rôznych témach a projektoch žiakov so všeobecným intelektovým  nadaním, ale aj žiakov, ktorí si chcú takúto prácu vyskúšať. Témy prác boli rôznorodé, zahŕňali rôzne vedné, ale aj umelecké oblasti. Žiaci si ich vybrali s ohľadom na ich záujmy, prístup k informáciám, možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Žiaci sa museli popasovať s tvorbou práce v elektronickej forme a samotnou prezentáciou svojej práce pred odbornou porotou, rodičmi a spolužiakmi.

Pokračovať v čítaní

Prezentácie ročníkových prác I.stupňa

V dňoch 15. –17. mája 2018 sa na našej škole uskutočnili prezentácie ročníkových prác I. stupňa – triedne kolá. Na začiatku školského roka si žiaci 2. – 4. ročníka vybrali tému podľa záujmu a spolu s konzultantmi a rodičmi pracovali na nej priebežne počas školského roka. Všetkých 44 žiakov získalo osvedčenia z triednych kôl a do školského kola postúpilo 22 žiakov, ktorí v dňa 21. mája prezentovali svoju prácu pred pedagogickou komisiou. Do celoškolského kola postupujú práce :

Pokračovať v čítaní

Majáles

Dňa 25. mája 2018 sa na našej škole konal 9. ročník školského podujatia MAJÁLES. Hoci nám spočiatku počasie neprialo a dopoludnia pršalo, poobede už bola situácia iná.  Dážď  utíchol a my sme sa mohli venovať zábave v plnom prúde. Pred šestnástou hodinou sa začali schádzať naši žiaci, rodičia a všetci tí, ktorí sa chceli zabaviť a potešiť sa  v našej spoločnosti.

Aj tento školský rok si žiaci našej školy  pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi a vychovávateľkami pestrý kultúrny program. Medzi blokmi sme sa venovali tombole, kde sme mali veľa rôznych cien.

Žiaci plnili rôzne súťaže a zbierali body na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pre ne pripravili učitelia a vychovávateľky. Po ukončení kultúrneho podujatia boli niektorí žiaci odmenení.

Na Majálese sme mali okrem súťažných stanovíšť aj tvorivé dielne, a to napr.: maľovanie na tvár, výrobu šperkov, maľovanie mandál, práca so včelími plástmi.

Deťom sa páčil aj nafukovací hrad a hasiči.

Ako občerstvenie sme podávali  langoše, guláš a nápoje. Družstvá, ktoré varili guláš boli odmenené diplomom.

Ďakujeme každému, kto prijal pozvanie, prišiel na MAJÁLES a prispel s dobrou náladou a chuťou zabaviť sa. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli na Májales a tým, ktorí s nami spolupracovali pri jeho organizovaní a realizácii.

Pokračovať v čítaní


TOPlist