Archív

admin

Halloweenská výzdoba triedy – VII.B

Začiatok novembra sa už tradične spája s dušičkami a jesennými prázdninami. V posledných rokoch sa však ku nám dostáva sviatok, ktorý pre nás nie je typický – Halloween. Aj Žiaci VII.B triedy sa rozhodli pripomenúť si tento sviatok. Vyzdobili triedu s halloweenským motívom. Najväčšie zásluhy na výzdobe triedy patria žiakovi Sebastiánovi Vargovi. Osobitné poďakovanie patrí aj Sebastiánovej mame, Erike Čuvajovej, ktorá si dala na výzdobe veľmi záležať a do triedy priniesla originálne nápady.

Mgr. Diana Murínová

Pokračovať v čítaní

Októbrové aktivity v ŠKD

ČITATEĽSKÉ DOBRODRUŽSTVÁ – V mesiaci október sme pokračovali v čítaní rozprávok a príbehov s rôznou tematikou – z každého rožka troška. Deti si čítali navzájom alebo sa venovali svojej knihe. Na konci mesiaca sme sa zapojili do Európskeho  týždňa knižníc – Maľujeme rozprávku – ilustrácie prečítaných rozprávok.

Pokračovať v čítaní

Týždeň školskej knižnice

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa aj naša školská knižnica podieľa rôznymi aktivitami na rozvoji záujmu o čítanie u našich detí. Tento rok sme si zvolili týždeň od 22. do 26. októbra. Keďže sa už stalo tradíciou, že naša škola sa pravidelne zapája do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, zvolili sme si tému tohto projektu – Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice – aj za tému celého týždňa.

            Celý október tvorili žiaci 1. − 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy záložky do knihy, aby potešili svojich nových kamarátov z českej partnerskej školy v Dobroníne. Vzájomnú výmenu záložiek sme uzavreli hlasovaním a výberom troch najkrajších záložiek z našej partnerskej školy a naopak, deti z Dobronína vybrali tri záložky našich žiakov, ktoré sa im páčili najviac. Autori boli odmenení peknou knihou. Touto cestou chcem za spoluprácu poďakovať pani učiteľkám Revúckej a Nôtovej.

Pokračovať v čítaní

Večer s rozprávkami

Bola raz jedna krajina a v nej žil hlúpy Kubo, škaredá čarodejnica, milá princezná, spravodlivý kráľ, nebezpečný drak a iné tvory. Tá krajina sa 26.októbra 2018 presťahovala do našej školy, aby našim najmenším žiakom pripomenula, aký je krásny svet rozprávok.  Krásny a tajomný. Tajomný ako cesta, po ktorej sa deti dostali po splnení nenáročných úloh na tancovačku s rozprávkovými kamarátmi. Tancovali, tvorili a súťažili. Taký bol večer s rozprávkami Pavla Dobšinského. Veselý, zábavný, čarodejný, strašidelný i poučný. Taký, aké sú všetky rozprávky.

Pokračovať v čítaní

100. výročie ČSR

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR sa na našej škole zriadila pamätná izba, venovaná tomuto výročiu. Slávnostné otvorenie pamätnej izby sa uskutočnilo dňa  26.10. 2018 o 9.00 hod. Pamätnú izbu je možné navštíviť počas vyučovania. Výstava potrvá do konca roka 2018.

Hlavnou iniciátorkou tejto výstavy bola pani uč. Hrivnáková.

Československá republika bola vyhlásená  28. októbra 1918 v Prahe. Deklaráciou slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine  sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Tento rok pripadá na tento deň štátny sviatok.

Pokračovať v čítaní


TOPlist