Archív

Šport na škole

Vyhodnotenie školskej športovej olympiády

Dňa 1.6.2018 sa konala Školská športová olympiáda na ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote už po siedmy krát.

Ráno sme začali prednáškou o olympijskej symbolike. Žiaci 2.stupňa dostali vedomostný test, ale z 12 tried ho dokázala urobiť na plný počet len jedna – VIII.D a jedna na 11 bodov VII.A. Tohtoročnou novinkou boli aj olympijské rébusy, ktoré riešili žiaci, ktorí nepretekali. Na plný počet to nezvládla ani jedna trieda, ale 4 triedam chýbal len 1 bod, V.A, V.B, VII.A a VIII.B. Po napísaní  testu sa všetky triedy presunuli na športové ihrisko, kde sa konalo slávnostné zahájenie našej olympiády.

Úvodný prejav mal riaditeľ školy RNDr. Peter Nôta. Nasledovali sľuby, za športovcov Matej Hriň z IX.A a za rozhodcov p.uč. Antalová. Olympijský oheň nám zapálila Veronika Spodniaková z IX.A.

Pokračovať v čítaní

Plavecký výcvik

Posledné dva aprílové týždne absolvovali naši tretiaci a piataci základný a zdokonaľovací výcvik na mestskej plavárni. Zúčastnilo sa ho 93 žiakov, niektorí sa od základov naučili pekne plávať a tí starší si zdokonalili svoje plavecké zručnosti.

     Na záver kurzu prebehli plavecké preteky aj medzi tretiakmi aj medzi piatakmi.

Pokračovať v čítaní

Mladý záchranár Civilnej ochrany

Dňa 26.4. sa naše dve družstvá zúčastnili tejto zaujímavej všestrannej súťaže, kde pracovali s prostriedkami individuálnej ochrany, s ochrannými maskami, strelbou so vzduchovky orientáciou v teréne, zdravotnou prípravou a hasením maluch požiarov.

A družstvo v zložení Dorina Ďurkova, Jilianka Papáčová a Martin a Marek Tenglerovci sa umiestnili v polovici tabuľky na 10. mieste a družstvo B v zložení Lucia Hanušová, Lenka Uhrinová, Bruno Košik, Peter Timko obsadili 15. miesto.
 

Pokračovať v čítaní

MC Donalds Cup základné kolo – 1.miesto

Naše najmladšie zmiešané družstvo sa zúčastnilo 25.4. futbalového turnaja MC Donalds Cup – základné kolo, kde si doslova vybojovali v silnej konkurencii ZŠ Daxnera a ZŠ Hostinského 1.miesto a postup do okresného kola.

Pokračovať v čítaní

ZK futbal mladší žiaci

Družstvo naších mladých futbalistov sa zúčastnilo základného kola futbalovej súťaže mladších žiakov kde obsadilo nepostupové 3. miesto 

Pokračovať v čítaní


TOPlist