Archív

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018

Hodnotiaca správa je k nahliadnutiu na vedení školy.


TOPlist