Archív

Všetko o Slovensku – ŠKD

Počas mesiaca január sme touto aktivitou u detí pestovali kladný vzťah k našej vlasti, domovu a prehlbovali informácie o Slovensku. Do aktivity sa zapojili všetky oddelenia v ŠKD. Táto aktivita sa realizovala formou rozhovorov, omaľovániek, kvízov, pracovných listov. Deti spoznávali štátne symboly, ďalej mali možnosť získavať informácie o jednotlivých mestách na Slovensku, hradoch, zámkoch, jaskyniach i informácie o našom meste, a historických pamiatkach nášho okresu. Pokračovať v čítaní

VALENTÍNSKA POŠTA

Pri príležitosti sviatku Sv. Valenína, sviatku všetkých zamilovaných a tých, ktorí sa majú zo srdca radi, Vám už tradične ponúkame špeciálnu valentínsku poštu, pomocou ktorej môžete všetkým, ktorých máte radi, poslať milý pozdrav.
K dispozícii Vám bude červená valentínska „poštová škatuľka“ a to od 2. februára (utorok) až do 11. februára ( štvrtok). Nájdete ju na stolíku pred bufetom vždy v čase od 8.00 do 12.00.
V pondelok 15.februára sa Vaše priania a odkazy budú čítať v školskom
rozhlase.

S pozdravom Žiacky parlament

Detektív “Oriešok” pátra – ŠKD

Dňa 21.1.2016 sme v rámci prírodovednej aktivity skúmali život zvierat,ktoré žijú okolo nás. Keďže poveternostné podmienky nám nedovolili túto aktivitu uskutočniť vonku použili sme pracovné listy zo zošitov určených pre školské kluby detí Veselo je v školskom klube a encyklopédie zvierat.
Skúmali sme stopy zvierat, čítali rozprávku o zvieratkách, lúštili osemsmerovku a deti sa veľa dozvedeli o tom, ako pracujú lesníci a ako sa starajú o lesnú zver. Ako pomôcka nám poslúžili aj pracovné listy vydané MPC Život zvierat v zime.  Na záver sme si aktivitu obohatili spievaním piesní o zvieratkách.

Pokračovať v čítaní

O Z N A M

Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota, bude počas štrajku učiteľov vyhláseného ISU dňa 25.01.2016 otvorená, vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.

O prípadných zmenách v ďalších dňoch Vás bude informovať.

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

 

 

Projekt VI.D

V decembri na jednej hodine biológie sa trieda 6.D rozhodla zhotoviť si vtáčiu búdku. Na ďalšiu hodinu sme si doniesli materiály, a pustili sa do práce. Búdku sme zhotovovali na hodine matematiky a biológie. Na matematike už bola búdka hotová, ale na biológii sa robili posledné úpravy. Po zimných prázdninách sme zavesili búdku na strom, na ktorý máme výhľad z okna.
Aktuálne sa chystáme pozorovať vtáky, ktoré priláka krmivo vo vtáčej búdke. žiaci VI.D triedy 

Pokračovať v čítaní


TOPlist