Archív

NÁBOJ JUNIOR

Dňa 20.11.2015 sa tím našej školy zúčastnil regionálneho kola súťaže NÁBOJ Junior,
ktorá sa  konala v Lučenci. Tím tvorili žiaci VIII.C triedy v zložení: R.D. Šmatlík, J.
Nadok, V. Žiaková a B. Durdjaková. Zmerali si svoje vedomosti z matematiky a fyziky
so žiakmi z 18 škôl a umiestnili sa na vynikajúcom 2. mieste. K tomuto peknému
umiestneniu im srdečne blahoželáme.

Pokračovať v čítaní

Kvíz o našom meste

Dňa 19.11.2015 sa v poobedňajších hodinách v rámci predmetov občianska náuka a dejepis konal kvíz pre piaty a šiesty ročník s názvom „ Rimavská Sobota.“ Štyria zástupcovia tried uvedených ročníkov ( z 5.A., 5.B., 5.C., 6. A. 6.B., 6.C. a 6.D.) si okrem vedomostí porovnali sily aj v prezentačných schopnostiach. Prvá časť kvízu bola venovaná skúške vedomostí žiakov z histórie Rimavskej Soboty. Z vopred predložených viacerých otázok porota zložená z učiteľov dejepisu a občianskej náuky vybrala desať z nich a formou testu ich každá skupina mala za úlohu vyriešiť. Žiaci prejavili chvályhodné znalosti o našom meste. Druhú časť kvízu vyplnili žiaci svojimi prezentáciami o meste a jeho histórii, ktoré doplnili bohatými obrazovými ukážkami. Hodnotiacimi kritériami nebola len schopnosť vytvoriť vhodnú prezentáciu, ale ju aj primerane predniesť. Potlesk, ktorý znel triedou bol jednou z pozitívnych motivácii našich žiakov. Prítomní učitelia vyhlásili víťazov kvízu, ktorými sa stala talentová trieda 6.D. Druhé miesto obsadila šikovná trieda 5.A. a tretie miesto sme udelili triede 6.B. Všetci zúčastnení si okrem bohatých informácií o meste odniesli so sebou pocit dobre vykonanej práce na sebe, svojich vedomostiach a zo  spolupráce so spolužiakmi.

Pokračovať v čítaní

Jesenné tvorivé dielne v školskom klube detí

Jeseň, ako každé ročné obdobie má svoje čaro.

Príroda hýri všetkými farbami a my sa tešíme z tej krásy. Tú krásu sme preniesli aj do školského klubu detí a od 9.-13. novembra 2015 sme tvorili na jesenných tvorivých dielňach. Pracovali sme s listami, šiškami, gaštanmi, ale sme využili aj jesennú úrodu zo záhrad.

Pokračovať v čítaní

Týždeň čistých tanierikov

V mesiaci november sme si dali v ŠKD do plánu „týždeň čistých tanierikov“. Cieľom tejto aktivity bolo osvojiť si návyky stolovania a správania sa v školskej jedálni, ale aj zdravé stravovanie. Celý týždeň každá pani vychovávateľka sledovala deti ako stolujú ako sa správajú v školskej jedálni, ale aj koľko spapajú. Na záver týždňa si všetci vyhodnotili svoje oddelenie a odmenili sladkou odmenou najslušnejšieho a najlepšieho papkáča.

Pokračovať v čítaní

Futbalový turnaj

Dňa 19.11.2015 sme sa zúčastnili na futbalovom turnaji o pohár riaditeľky
ZŠ P.K. Hostinského. Na pekne usporiadaný turnaj žiakov ročníkov 2005 a ml.
sme zložili družstvo prevažne zo žiakov športových tried nar. 2007/2008 a
skončili sme tak na 4.mieste.

Pokračovať v čítaní


TOPlist