Archív

Dobšinského rozprávkový svet

22.marca 2017 sa v priestoroch Pamätnej izby Pavla Dobšinského po šestnásty raz stretli autori ocenených prác súťaže Dobšinského rozprávkový svet. Do tvorby komiksov na motívy ľudových rozprávok sa v tomto ročníku zapojili nielen žiaci z nášho regiónu, ale i mladí autori z Lučenca, Banskej Bystrice, ba aj z nášho hlavného mesta, Bratislavy. Námet na svoj komiks si mohli vybrať z troch ľudových rozprávok – Zlatý kľúč, Radúz a Ľudmila, O hlúpej žene. Sme radi, že ľudové rozprávky – vzácne dedičstvo našich predkov – každý rok oslovia deti, ktoré vďaka svojim pedagógom vytvoria krásne práce.

Pokračovať v čítaní

Deň vody

Viete že, 22. marca je Svetový deň vody?
Tento deň je pre nás jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a uvedomiť si, aká je pre nás vzácna.
Aj naši žiaci si to pripomenuli počas prestávok, keď im pani učiteľky pripravili zaujímavé „vodné“ súťaže: skladanie papierovej loďky, pitie vody slamkou, prelievanie vody lyžicou z pohára do pohára,…Súťaže spestrili prestávky a takouto zábavnou formou prebiehalo aj celodenné vyučovanie.

„DO VODE NIA!“

Pokračovať v čítaní

Oznam

Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona    č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov na deň  5. 4. 2017 (streda) žiakom 5. – 8. ročníka.

Voľno bude poskytnuté z  organizačných  dôvodov.  Žiaci  deviateho  ročníka  absolvujú  Testovanie 9 – 2017 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 1. – 4. ročníka sa v uvedený deň učia podľa rozvrhu hodín.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 6. 4. 2017 (štvrtok).

Zároveň Vám oznamujeme, že škola zabezpečí v čase 07.30 – 12.30 pedagogický dozor pre  žiakov 5.-8. ročníka, ktorých rodičia prejavia o dozor záujem, na základe vrátených návratiek triednemu učiteľovi do 29.3.2017.

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

Vyhodnotenie športovej prípravy za 1. polrok 2016/2017

V predmete športová príprava sú zapojení žiaci všetkých ročníkov prvého stupňa a z 2. stupňa sa predmet vyučuje v 5. ročníku. Žiaci navštevujú vyučovací predmet v dvoch variantoch. Prvý variant je klasická vyučovacia hodina 1x do týždňa kde sa venujeme zlepšovaniu motorickej úrovne žiakov a to v rámci koordinačných a rýchlostných schopností prostredníctvom rôznych netradičných a športových hier. Pri športovom zaťažení sa prirodzene zvyšuje pulzová frekvencia, čo priaznivo vplýva pri predchádzaní srdcovo-cievnych ochorení a športové zaťaženie priaznivo vplýva na predchádzanie proti stresovým situáciám. Žiak sa tak stane odolnejším vo svojom vnútri ale i navonok.

Pokračovať v čítaní

Karneval

,,Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti… a dievčatá plačú, už sa nenaskáču,“ vraví staré slovenské príslovie. Fašiangy, toto významné obdobie v ročnom kolobehu sa začína po sviatku Troch kráľov a končí sa Popolcovou stredou. K nemu sa viaže ďalšie slovenské príslovie: „Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj“. Na Slovensku sa fašiangy od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi. V piatok 24. februára 2017 sa na našej škole uskutočnil karneval. Tak ako vlani, aj tento rok bol kúzelný. Deti sa prezliekli do masiek a všetci sme sa presunuli do veľkej telocvične, kde nás privítal kúzelník Wolf. Pripravil pre nás kúzelnícku šou, súťažilo sa o najlepšieho tanečníka a vyhodnotili sa aj najzaujímavejšie masky. Dve hodiny zábavy plné kúziel, hudby a dobrej nálady ubehli veľmi rýchlo a my sa už teraz tešíme na ten ďalší.

Pokračovať v čítaní


TOPlist