Archív

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje, že dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry – Testovanie 5 – 2017.
Z organizačných dôvodov riaditeľ školy v uvedený deň rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov 1.-4. a 6. -9. ročníka ZŠ.
Žiaci 5. ročníka budú mať 22.11.2017 upravené vyučovanie nasledovne:
– Príchod žiakov 5. ročníka do školy do 07.40 hod.
– 07.50 hod. – 11.10 hod. – testovanie z MAT a SJL,
– 11.10 hod. – 11.30 hod. – práca s triednymi učiteľmi
– 11.30 hod. – 12.00 hod. – obed, po skončení odchod domov.
Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23. 11. 2017 (štvrtok).

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 22.11.2017 (streda).
Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2017 – žiaci piatych ročníkov absolvujú celoslovenské testovanie z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry).
Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23. 11. 2017 (štvrtok).
Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí bude dňa 22.11.2017 v prevádzke podľa záujmu. V uvedený deň môžu prísť do ŠKD aj deti, ktoré nie sú do ŠKD prihlásené. Návratku s prihlasovaním dostane každý žiak osobne od triedneho učiteľa.

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave

V piatok 10. novembra 2017 sa mohli žiaci 4. a 5. ročníka našej školy presunúť do sveta fantázie, vychutnať si vôňu novučičkých kníh a stretnúť naživo autorov píšucich pre nich. Príjemné bolo stretnutie s pani Martou Hlušíkovou, ktorá predstavovala svoju najnovšiu knihu Len sa teš, Pampúch. Zoznámili sme sa i s ilustrátorom tejto knihy Jurajom Martiškom a spisovateľkou Zuzkou Štelbaskou. Na záver besedy si deti zasúťažili – za správne odpovede získali knihy s venovaním od pani Hlušíkovej. Obrovskú radosť vyvolalo stretnutie s Jankou a Tomášom z relácie Zázračný ateliér, ktorú každú nedeľu sledujú deti na celom Slovensku. Ani tu nechýbala  autogramiáda a spoločné fotenie. Okrem nich sme stretli i známeho slovenského spisovateľa Daniela Heviera. Veľtrh sme opúšťali s plnými taškami kníh a s nezabudnuteľnými zážitkami.

Pokračovať v čítaní

Komiksy v programe pixton

Práce žiakov ôsmeho ročníka na hodine Výchova umením.

Pokračovať v čítaní

Hodina techniky

Práce šikovných žiačok 9.A triedy na hodinách techniky.

Pokračovať v čítaní


TOPlist