Archív

Okresné kolo vo vybíjanej

 Dňa 28.4.2017 sa konalo na ZŠ Daxnera Okresné kolo vo vybíjanej dievčat. Zúčastnili sa 3 školy – ZŠ Daxnera, ZŠ Tisovec a naša škola.

Pokračovať v čítaní

Skokandiáda

V dnešný deň sme sa poriadne zabavili i zaskákali sme si pri zaujímavej aktivite skokandiáde na školskom dvore. Pri tejto aktivite sme u detí rozvíjali športový talent i  schopnosti. Skokandiáda prebiehala súťaživou formou o najvytrvalejší skok na jednej nohe o najdlhší skok dozadu a o najostrejší skok za roh. Do súťaže sa zapojili všetky oddelenia. Víťazi boli odmenení diplomami.

Pokračovať v čítaní

Deň Zeme

 

Hrudka zeme, vôňa trávy,
chrobák a či vták spevavý
všetko toto pre nás známe,
všetko to je nevídané…

     Celý týždeň a hlavne 19. – 21. apríla sa deti zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a AMAVET klubu LEGMAN 819 zúčastňovali mnohých aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Cieľom tohto dňa je, aby sme si všetci pripomenuli našu závislosť na cenných daroch poskytovaných Zemou. Venovali sme sa otázkam a aktivitám ochrany životného prostredia.

Pokračovať v čítaní

Environmentálna súťaž ku Dňu Zeme

Pri príležitosti  Dňa Zeme  pripravilo CVČ Ekorelax  dňa 20.4.2017 environmentálnu súťaž trojčlenných hliadok pre žiakov 4. ročníkov základných škôl mesta Rimavská Sobota.

 Našu školu reprezentovali žiaci IV.B triedy Jakub Balang, Jakub Kamenský  a Andrej Machyniak , ktorí z piatich družstiev sa umiestnili v tejto  súťaži na II. mieste.

Cieľom súťaže bolo pôsobiť na ekologické povedomie žiakov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Žiaci súťažili medzi sebou  formou testov, pracovných listov, kreatívnou kvízovou  časťou a súťažou pri triedení odpadu.

Pokračovať v čítaní

Slávik Slovenska 2017

Občianske združenie Slávik Slovenska vyhlásilo 27. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017.

Pokračovať v čítaní


TOPlist