Archív

Lietajúci tanier v akcii

Dňa 26. júna sme sa stretli všetky oddelenia na školskom dvore, aby sme si
užili spoločné chvíle v akcii. Tou akciou bol lietajúci tanier. Na asfalt
sme nakreslili kruhy a deti triafali do kruhu lietajúcim tanierom – čo trefa
to bod. Sčitovanie bodov mali na starosti pani vychovávateľky. Keď si
odhádzali všetky oddelenia, urobili sme si vyhodnotenie, ktoré dopadlo
takto:
Pokračovať v čítaní

Ochrana človeka a prírody – 1. stupeň

V dňoch 25.6. a 26.6.2015 sme so žiakmi 1. stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť Ochrany človeka a prírody. V rámci teoretickej časti sme sa zamerali na vypracovávanie pracovných listov z nasledovných oblastí: Riešenie mimoriadnych udalostí – CO, Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, Dopravná výchova, Výchova k bezpečnému správaniu, Zdravotná príprava. Počas praktickej časti sme sa so žiakmi presunuli zo ZŠ P. Dobšinského do Mestskej záhrady v Rimavskej Sobote, kde žiaci vykonávali športové činnosti. Pobyt v prírode sa žiakom 1. stupňa veľmi páči.

Pokračovať v čítaní

Literárno – poznávací krúžok

    V tomto školskom roku sme sa prihlásili a pracovali v literárnom krúžku, ktorý vedie p.uč.E.Bódiová.

Stretávali sme sa pravidelne v triede, v školskej knižnici, PC učebni alebo sme zašli na Námestie Š.M.Daxnera priblížiť si život a dielo známych literárnych osobností Gemera. A keď mali výročie narodenia, vtedy sme aj položili kvety k pomníku P.Dobšinského, Š.M.Daxnera, T.Vansovej, J.Bottovi, P.K.Hostinskému a aj I.Kraskovi. V júni sme návštívili Gemerské múzeum, prezreli sme si stále expozície, vypočuli si vtáčie zvuky, oboznámili sme sa s históriou Rim. Soboty.

Pokračovať v čítaní

Letný viacboj všestrannosti

Dňa 18.6.2015 sa konali na ZŠ M. Daxnera Majstrovstvá oblasti vo viacboji všestrannosti. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Vždy to závisí od kategórií, ako sú dané. Na týchto majstrovstvách sme získali 6 medailí, 3 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú. Ušla sa nám aj zemiaková medaila a dve 5.miesta.

Pokračovať v čítaní

Mladí zdravotníci

Dňa 11. júna sa piati žiaci našej školy v jednom tíme zúčastnili na nadregionálnom kole zdravotnej súťaže na Červenom kríži. Tím tvorili: Oliver Babík z 8.B triedy, Barbora Durdjaková zo 7.C triedy, Simona Kántorová z 8.C triedy, Noémi Nagyová z 8.C triedy a Mária Szokeová z 8.C triedy. Od polroka sa na túto súťaž pripravovali po vyučovaní u p.uč. Mgr. Soni Magyarovej, ktorá ich učila ako ošetrovať rôzne druhy zranení, ako podávať prvú pomoc, no samozrejme, aj teoretické vedomosti o prvej pomoci a o Červenom kríži. Museli sa naučiť ako spolu vychádzať a ako si navzájom pomáhať v družstve, ako kolektívne pracovať. Všetci sa na súťaž veľmi tešili, keďže aj z minulých rokov mali dobré skúsenosti a umiestnenia. Dôsledné prípravy sa nakoniec vyplatili v podobe krásneho 2. miesta spomedzi 9 družstiev. Samozrejme, nejde ani tak o víťazstvo, pretože podstatné je to, že keby komukoľvek išlo o život, žiaci našej školy by dokázali poskytnúť prvú pomoc a vedieť zachrániť život je najväčšia výhra a dar, aký niekto mohol dostať.

Pokračovať v čítaní


TOPlist