Archív

Vážení rodičia, milí žiaci !

Naša škola s radosťou otvára svoju bránu dňa 5. septembra 2016 /pondelok/.

7:30 – príchod do školy, privítanie triednymi učiteľmi v triedach

8:30 – slávnostné otvorenie školského roka a pasovanie prvákov – na nádvorí
hlavného vchodu školy /medzi 2. a 3. pavilónom/

9:30 – triedne rodičovské združenie  – iba pre 1. ročník

Vyučovanie podľa rozvrhu,obed a školský klub detí začínajú v utorok  6. septembra.

Tešíme sa na Vás!

 

Doporučené množstvo objednaných zošitov v jednotlivých ročníkoch:  I.stupeň   II.stupeň

 

Poznávacia exkurzia v Košiciach pre deti ŠKD

V rámci prvého ročníka výtvarnej súťaže DEŇ ZEME s NATUR-PACKom bolo v stanovenom termíne (21.4.2016) do centrály NATUR-PACKu doručených 300 výtvarných prác z 43 škôl a školských zariadení. Z nich sa do finálneho kola dostalo 44 najlepších. Na hodnotení prác sa zúčastnili zamestnanci NATUR-PACKu, vrátane zamestnacov regionálnych pobočiek. V kategórii prvého stupňa ZŠ zvíťazila naša kolektívna práca 4.odd. ŠKD.  Dňa 24.6.2016 sme sa zúčastnili na poznávacej exkurzií ekocentra a odpadového hospodárstva  zberovej spoločnosti KOSIT v Košiciach.  Poznávacia exkurzia  hravou formou  pomohla deťom pochopiť ako sa správne triedi odpad a čo sa s ním deje v procese recyklácie.
Zamestnanci NATUR- PACKu nás obdarovali okrem exkurzií aj s ekoknižkou, magnetkami a rôznymi darčekmi.  Exkurzia sa vydarila a s dobrým pocitom sme sa vrátili domov a pochopili sme, že záchrana Zeme je v našich rukách

Pokračovať v čítaní

Egyptská hra – ŠKD

Dňa 20. Júna 2016 sme sa v ŠKD rozhodli, že sa zahráme hru na orientáciu v priestore z tajomného Egypta. Deti sme oboznámili s pravidlami,pripravili si egyptské znaky a iné pomôcky potrebné k tejto hre. Za obedom sme potajomky rozvešali znaky na školskom dvore na rôznych viditeľných, ale
hlavne neviditeľných miestach. Všetky deti boli odštartované na prvý pokus a hľadanie sa začalo. Časový limit bol 30 minút. Po skončení hry, každá pani vychovávateľka spočítala body a bol
vyhlásený víťaz z každého oddelenia s najvyšším počtom bodov za nájdené
egyptské znaky. Deti boli v oddeleniach odmenené vecnými cenami.

Pokračovať v čítaní

Rozvoj finančnej gramotnosti na I. stupni našej školy

Na našej škole sa v druhom polroku tohto školského roka, v mesiacoch apríl, máj, jún uskutočnili aktivity ohľadom rozvoja finančnej gramotnosti:

v apríli: besedy s rodičmi v triedach I. a II. ročníka

v máji: prednáška s finančným pracovníkom v III. ročníku

v júni: exkurzia v Slovenskej sporiteľni v IV. Ročníku.

Naši žiaci si pripomenuli to, čo už vedeli, ale sa dozvedeli aj nové zaujímavosti ohľadom financií, ktoré sa im v živote určite zídu.

Pokračovať v čítaní

Zbojská – turisti z „Poznaj a chráň“

Netradične, v nedeľu- 19. júna sme sa vybrali na našu poslednú turistiku.  Cieľom bola Zbojská –  krásna príroda a dobré jedlo, adrenalínová trasa lesom, cez potok a rebríky, popod kmene obrastené machom… Skúška odvahy a vytrvalosti, zážitok, ktorý pošteklil nervy aj  skúsenejším  turistom. Zvládli ste to fantasticky!

Zdá sa, že Zbojská je miestom, kam sa ešte určite vrátime… :-)

Pokračovať v čítaní


TOPlist