Archív

DEŇ ZEME

 

22.apríla naša planéta ZEM už niekoľko desaťročí oslavuje Svetový deň Zeme.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Pokračovať v čítaní

Oznam

Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 15.04.2015 (streda).
Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov (Testovanie 9- 2015). Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí v uvedený deň bude v prevádzke podľa záujmu.
Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 16. 04. 2015 (štvrtok).

RNDr. Peter Nôta

Okresné kolo vo vybíjanej

Dňa 9.4.2015 sa konalo Okresné kolo vo vybíjanej dievčat. Zúčastnili sa ho víťazné družstvá z  Obvodných kôl, ZŠ Daxnera, ZŠ Dobšinského a ZŠ Tisovec.

Pokračovať v čítaní

Plavecký výcvik v školskom roku 2014/2015

Pokračovať v čítaní

O Z N A M

Veľkonočné prázdniny 

2. – 7. apríl 2015

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin – 1. apríl 2015 (streda)

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne po prázdninách – 8. apríl 2015 (streda)


TOPlist