Archív

Vážení rodičia, milí žiaci

naša škola s radosťou otvára svoju bránu dňa 2. septembra 2015 /streda/.

7:30 – príchod do školy, privítanie triednymi učiteľmi v triedach

8:30 – slávnostné otvorenie školského roka a pasovanie prvákov – na nádvorí
hlavného vchodu školy /medzi 2. a 3. pavilónom/

9:30 – triedne rodičovské združenie – iba pre 1. ročník

Vyučovanie podľa rozvrhu, obed a školský klub detí začínajú vo štvrtok 3.
septembra.

Tešíme sa na Vás!

Lietajúci tanier v akcii

Dňa 26. júna sme sa stretli všetky oddelenia na školskom dvore, aby sme si
užili spoločné chvíle v akcii. Tou akciou bol lietajúci tanier. Na asfalt
sme nakreslili kruhy a deti triafali do kruhu lietajúcim tanierom – čo trefa
to bod. Sčitovanie bodov mali na starosti pani vychovávateľky. Keď si
odhádzali všetky oddelenia, urobili sme si vyhodnotenie, ktoré dopadlo
takto:
Pokračovať v čítaní

Ochrana človeka a prírody – 1. stupeň

V dňoch 25.6. a 26.6.2015 sme so žiakmi 1. stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť Ochrany človeka a prírody. V rámci teoretickej časti sme sa zamerali na vypracovávanie pracovných listov z nasledovných oblastí: Riešenie mimoriadnych udalostí – CO, Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, Dopravná výchova, Výchova k bezpečnému správaniu, Zdravotná príprava. Počas praktickej časti sme sa so žiakmi presunuli zo ZŠ P. Dobšinského do Mestskej záhrady v Rimavskej Sobote, kde žiaci vykonávali športové činnosti. Pobyt v prírode sa žiakom 1. stupňa veľmi páči.

Pokračovať v čítaní

Literárno – poznávací krúžok

    V tomto školskom roku sme sa prihlásili a pracovali v literárnom krúžku, ktorý vedie p.uč.E.Bódiová.

Stretávali sme sa pravidelne v triede, v školskej knižnici, PC učebni alebo sme zašli na Námestie Š.M.Daxnera priblížiť si život a dielo známych literárnych osobností Gemera. A keď mali výročie narodenia, vtedy sme aj položili kvety k pomníku P.Dobšinského, Š.M.Daxnera, T.Vansovej, J.Bottovi, P.K.Hostinskému a aj I.Kraskovi. V júni sme návštívili Gemerské múzeum, prezreli sme si stále expozície, vypočuli si vtáčie zvuky, oboznámili sme sa s históriou Rim. Soboty.

Pokračovať v čítaní

Letný viacboj všestrannosti

Dňa 18.6.2015 sa konali na ZŠ M. Daxnera Majstrovstvá oblasti vo viacboji všestrannosti. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Vždy to závisí od kategórií, ako sú dané. Na týchto majstrovstvách sme získali 6 medailí, 3 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú. Ušla sa nám aj zemiaková medaila a dve 5.miesta.

Pokračovať v čítaní


TOPlist