Archív

Európsky deň bez áut

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.  Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov

Cieľom tohto dňa – je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Na našej škole sme sa zapojili  do tejto akcie dňa 22. 9.

V dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.

Názov akcie: Nechajme ho v garáži

Pokračovať v čítaní

„Cvičenia v prírode“ a „Môj rodný kraj“

Dňa 14.9.2016 sa žiaci 4.ročníka našej školy zúčastnili cvičení v prírode na Kurinci.  Žiaci si precvičili rôzne fyzické zručnosti pri pobyte v prírode /ako vytrvalosť, obratnosť, pevná vôľa, spolupráca…/ a pozorovali okolitú krajinu.  Počasie bolo vynikajúce a žiaci si odniesli domov príjemné zážitky.

Pokračovať v čítaní

Začiatok školského roka

5. septembra sa po dvojmesačných prázdninách otvorila brána školy pre našich žiakov. Niektorí kráčali veselo, niektorí smutnejšie, boli medzi nimi aj nesmelí, zvedaví, nedočkaví…Starší žiaci sa tešili na svojich spolužiakov, kamarátov, na dobre známe školské priestory, kým naši najmenší boli zvedaví na pani učiteľky, vychovávateľky, na školské lavice, triedu, na nových spolužiakov či kamarátov zo škôlky. Keďže slávnostné otvorenie nového školského roka pokazilo počasie, povzbudivé slová riaditeľa školy, RNDr. Petra Nôtu zneli zo školského rozhlasu, takisto ako príhovor PaedDr. M. Chovanovej z MsÚ. Obidvaja srdečne vítali v školských laviciach nových prvákov, želali im veľa radosti zo školskej práce a jej výsledkov. Hoci dažďové kvapky smutne bubnovali na okná,  úsmev na tvárach našich žiakov svedčí o tom, že nič nemôže pokaziť radosť z kamarátov, ani  odhodlanie čeliť výzvam nového školského roka.

Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia, milí žiaci !

Naša škola s radosťou otvára svoju bránu dňa 5. septembra 2016 /pondelok/.

7:30 – príchod do školy, privítanie triednymi učiteľmi v triedach

8:30 – slávnostné otvorenie školského roka a pasovanie prvákov – na školskom dvore

9:30 – triedne rodičovské združenie  – iba pre 1. ročník

Vyučovanie podľa rozvrhu,obed a školský klub detí začínajú v utorok  6. septembra.

Tešíme sa na Vás!

 

Doporučené množstvo objednaných zošitov v jednotlivých ročníkoch:  I.stupeň   II.stupeň

 

Poznávacia exkurzia v Košiciach pre deti ŠKD

V rámci prvého ročníka výtvarnej súťaže DEŇ ZEME s NATUR-PACKom bolo v stanovenom termíne (21.4.2016) do centrály NATUR-PACKu doručených 300 výtvarných prác z 43 škôl a školských zariadení. Z nich sa do finálneho kola dostalo 44 najlepších. Na hodnotení prác sa zúčastnili zamestnanci NATUR-PACKu, vrátane zamestnacov regionálnych pobočiek. V kategórii prvého stupňa ZŠ zvíťazila naša kolektívna práca 4.odd. ŠKD.  Dňa 24.6.2016 sme sa zúčastnili na poznávacej exkurzií ekocentra a odpadového hospodárstva  zberovej spoločnosti KOSIT v Košiciach.  Poznávacia exkurzia  hravou formou  pomohla deťom pochopiť ako sa správne triedi odpad a čo sa s ním deje v procese recyklácie.
Zamestnanci NATUR- PACKu nás obdarovali okrem exkurzií aj s ekoknižkou, magnetkami a rôznymi darčekmi.  Exkurzia sa vydarila a s dobrým pocitom sme sa vrátili domov a pochopili sme, že záchrana Zeme je v našich rukách

Pokračovať v čítaní


TOPlist