Archív

OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

 Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská  Sobota  oznamuje  žiakom  školy   a   ich   zákonných   zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29.10.2018 (pondelok).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom ZŠ z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí nebude dňa 29.10.2018 v prevádzke.

Vyučovanie   bude   pokračovať    podľa    platného    rozvrhu    hodín  od 05.11.2018 (pondelok).

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

Timravina studnička – školské kolo

Dňa 17.októbra 2018  sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

II. kategória (5. a 6. ročník), III. kategória (7. – 9. ročník).

Všetci súťažiaci boli ocenení. Na okresné kolo postúpili: Maximilián Tóth (V.A), Tereza Hanzlovičová (VII.A).                                                                                 Mgr. Diana Murínová

Pokračovať v čítaní

Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev

Dňa 4.10.2018 sa konalo na ZŠ Daxnera Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev. Našu školu tento rok reprezentovali len družstvá mladších žiakov a žiačok, nakoľko bola súčasne aj Burza stredných škôl, kam išli našli ôsmaci a deviataci.

Pokračovať v čítaní

Festival jazykov 2018

V dňoch 24.9. – 28.9.2018 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. september) na našej škole opäť uskutočnil už siedmy ročník tradičného podujatia s názvom „Festival jazykov“.

Pokračovať v čítaní

Európsky deň bez áut

   Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.  Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov.

Pokračovať v čítaní


TOPlist