Archív

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje, že dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie 5 – 2018.

Z organizačných dôvodov riaditeľ školy v uvedený deň  rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov 1.-4. a 6. -9. ročníka ZŠ.

Žiaci 5. ročníka budú mať 21.11.2018 upravené vyučovanie nasledovne:

  • Príchod žiakov 5. ročníka do školy do 07.40 hod.
  • 7.50 hod. – 11.10 hod. – testovanie z MAT a SJL,
  • 11.10 hod. – 11.30 hod. – práca s triednymi učiteľmi
  • 11.30 hod. – 12.00 hod. – obed, po skončení odchod domov.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018 (štvrtok).           

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

                Riaditeľ Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

               Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2018 – žiaci piatych ročníkov absolvujú celoslovenské testovanie z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry).

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22. 11. 2018 (štvrtok).

              Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí bude dňa 21.11.2018 v prevádzke podľa záujmu. V uvedený deň môžu prísť do ŠKD aj deti, ktoré nie sú do ŠKD prihlásené. Návratku s prihlasovaním dostane každý žiak osobne od triedneho učiteľa.

RNDr. Peter Nôta
riaditeľ školy

Mesiac úcty k starším v ŠKD

                                         

                                     Šálku voňavého čaju, sladké koláče,

                               Vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať …

                                                    A veľké srdce plné lásky !

                            Stará mama, starý otec, to všetko u vás vždy nájdem,

                                                 a preto vás mám tak rád.

    Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Pokračovať v čítaní

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

6. novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do 11. ročníka sa zapojilo spolu 17 žiakov. Súťažili v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka). Po absolvovaní vedomostného testu zo všetkých oblastí slovenského jazyka a literatúry sa museli popasovať s preštylizovaním textu na iný slohový útvar. Odborná porota zložená z vyučujúcich SJL rozhodla nasledovne:

Pokračovať v čítaní

Okresné kolo v halovom viacboji všestrannosti

Dňa 8.11.2018 sa konalo na ZŠ Š.M.Daxnera Okresné kolo v halovom viacboji všestrannosti. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov. Naše mladšie kategórie boli hojne zastúpené, v nich sa prebojovať do čela pretekov bolo dosť obtiažne, napriek tomu si počínali celkom pekne.

Pokračovať v čítaní

Halloweenská výzdoba triedy – VII.B

Začiatok novembra sa už tradične spája s dušičkami a jesennými prázdninami. V posledných rokoch sa však ku nám dostáva sviatok, ktorý pre nás nie je typický – Halloween. Aj Žiaci VII.B triedy sa rozhodli pripomenúť si tento sviatok. Vyzdobili triedu s halloweenským motívom. Najväčšie zásluhy na výzdobe triedy patria žiakovi Sebastiánovi Vargovi. Osobitné poďakovanie patrí aj Sebastiánovej mame, Erike Čuvajovej, ktorá si dala na výzdobe veľmi záležať a do triedy priniesla originálne nápady.

Mgr. Diana Murínová

Pokračovať v čítaní

Októbrové aktivity v ŠKD

ČITATEĽSKÉ DOBRODRUŽSTVÁ – V mesiaci október sme pokračovali v čítaní rozprávok a príbehov s rôznou tematikou – z každého rožka troška. Deti si čítali navzájom alebo sa venovali svojej knihe. Na konci mesiaca sme sa zapojili do Európskeho  týždňa knižníc – Maľujeme rozprávku – ilustrácie prečítaných rozprávok.

Pokračovať v čítaní


TOPlist