Slávnostné privítanie do cechu žiackeho

Naša rodina žiakov Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sa dnes 29.septembra rozrástla o našich prváčikov. Netrpezlivo očakávali chvíľu, keď budú môcť ukázať, čo všetko sa za ten necelý mesiac v škole naučili. Priestory telocviční im slávnostne vyzdobili pani učiteľky, pani vychovávateľky a starší žiaci.

Po príchode prváčikov privítali zástupcovia žiackeho parlamentu a naši prváci recitovali, spievali. Dievčatá ich ešte „preskúšali“ a potom sa im už prihovoril riaditeľ školy RNDr. Peter Nôta. Po príhovore ich po jednom pasoval za žiakov našej školy. Asistovali mu aj víly a maskot školy SOVA.

Pokračovať v čítaní

FESTIVAL JAZYKOV

Kedy? 29.9. – 3.10

Kto? 2. – 9. ročník

Ako? 2. – 6. ročník súťaží v anglickom jazykuindex

  1. – 9. ročník súťaží v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku

Kto zvíťazí? najšikovnejšia skupina/trieda v ročníku, ktorá získa najviac bodov v rôznych kategóriách

 

Sprievodné akcie:

rozhlasová hra

výstava cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici

beseda s anglickým lektorom, pánom Alanom R. Brookesom

beseda s pani Galdíkovoum, ktorá je ruskej národnosti

 

Medailová žatva

Medailová žatva

Dňa 24.9.2014 sa konali Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov. Naša škola mala aj tento rok bohaté zastúpenie a získala medaily v každej kategórií. Tento rok boli naše dievčatá úspešnejšie ako chlapci, lebo vyhrali mladšie aj staršie žiačky. Staršie žiačky si vybojovali postup na Majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať 2.10.2014 v Žiari n/Hronom. Obidve chlapčenské kategórie získali 3. miesto.

Pokračovať v čítaní

Exkurzia do NR SR

V piatok 19.9.2014 sme sa zúčastnili exkurzie do NR SR. V rámci programu sme si prezreli priestory národnej rady, ktoré sú nám dobre známe z obrazoviek. Dozvedeli sme sa o jej histórii a súčasnosti, ale najväčší zážitok nás ešte len čakal. Mali sme veľké šťastie, lebo práve v tento deň sa konalo zasadnutie parlamentu, a tak sme mali možnosť stretnúť známe tváre. Vypočuli sme si aj rozpravu poslancov k aktuálnym problémom. V rokovacej sále nás zaujala prítomnosť predsedu parlamentu P. Paška, ktorý viedol zasadnutie, ale aj ministra zahraničných vecí M. Lajčáka, ktorý tu samozrejme nemohol chýbať, keďže sa rokovalo o zahraničnej politike. Neskôr sme sa presunuli do ďalších priestorov parlamentu a tu nás čakalo prekvapenie v podobe známych poslancov P. Polláka a I. Matoviča, ktorí sa pri nás zastali a ochotne odpovedali na naše otázky, ba dokonca sa s nami aj vyfotili.

Pokračovať v čítaní

V Múzeu SNP i Tajove

Žiaci deviateho ročníka sa vo štvrtok 18.9. vybrali do Banskej Bystrice. Ranná hmla dávala všetkým tušiť, že prežijú krásny slnečný deň. A Banská Bystrica nás privítala naozaj ako sa patrí – slniečko príjemne hrialo, ale jeseň už neomylne hlási svoj príchod. Múzeum Slovenského národného povstania sa nachádza v majestátnej budove v podobe jánošíkovského klobúka. Ako nám sprievodca vysvetlil, symbolizuje aj nejednotnosť Slovákov počas 2.svetovej vojny. Žiaci sledovali výklad, ale chlapcov najviac zaujali zbrane. Po prehliadke expozície nám boli mnohé súvislosti jasnejšie a opäť sme si uvedomili, aké máme šťastie, že žijeme v mieri.

Pokračovať v čítaní

TOPlist