Archív

admin

Fotografia očami detí (FOD) – 12. ročník

FOD: je celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt bol vypracovaný s dôrazom na školské i mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou (http://fod.sk/).

Celoslovenská súťaž Fotografia očami detí prináša každoročne osem súťažných tém, informácie o fotografii a fotografovaní, exkurzie, besedy, víkendové i prázdninové výlety. 

Pokračovať v čítaní

Plavecký výcvik

Posledné dva aprílové týždne absolvovali naši tretiaci a piataci základný a zdokonaľovací výcvik na mestskej plavárni. Zúčastnilo sa ho 93 žiakov, niektorí sa od základov naučili pekne plávať a tí starší si zdokonalili svoje plavecké zručnosti.

     Na záver kurzu prebehli plavecké preteky aj medzi tretiakmi aj medzi piatakmi.

Pokračovať v čítaní

Aprílové aktivity v ŠKD

Apríl sa niesol v znamení slávnostného zápisu žiakov do našej školy. Pri tejto príležitosti sme pre nich pripravili veselé chodby a okná.

V rámci zdravotnej výchovy sme si pripomenuli Svetový deň zdravia formou rozhovoru a pracovných listov.

Pokračovať v čítaní

Galéria talentov

Žiak IX.B Max Törköly obsadil 2. miesto v celoslovenskej súťaži mladých talentov (literárna tvorba). Bola mu udelená Cena Jána Bakossa. 

Srdečne mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Diana Murínová

Pokračovať v čítaní

Mladý záchranár Civilnej ochrany

Dňa 26.4. sa naše dve družstvá zúčastnili tejto zaujímavej všestrannej súťaže, kde pracovali s prostriedkami individuálnej ochrany, s ochrannými maskami, strelbou so vzduchovky orientáciou v teréne, zdravotnou prípravou a hasením maluch požiarov.

A družstvo v zložení Dorina Ďurkova, Jilianka Papáčová a Martin a Marek Tenglerovci sa umiestnili v polovici tabuľky na 10. mieste a družstvo B v zložení Lucia Hanušová, Lenka Uhrinová, Bruno Košik, Peter Timko obsadili 15. miesto.
 

Pokračovať v čítaní


TOPlist